Ako se selite i želite da svoj postojeći kablovski priključak takođe preselite, možete. Potrebno je samo da kod svog operatera podignete potvrdu da ste uredno izmirivali obaveze i da novom operateru predočite kopiju ugovora i potvrdu starog operatera. Potvrdu možete da downlodujete ovdje:

Potvrda za prenos prava priključka

 

 

Ako ste kabel operater a još niste postali naš član, sve što je potrebno je da popunite zahtjev za prijem i da nam ga pošaljete .Zahtjev za prijem u članstvo AKOP-a možete da skinete ovdje:

Zahtjev za prijem u članstvo AKOP-a


AKOP BiH, Asocijacija kabel operatera i distributera Bosne i Hercegovine, je organizacija koja okuplja kabel operatere i distributere u Bosni i Hercegovini. Naša asocijacija je osnovana kao prvo udruženje te vrste na nivou države BiH, poštujući principe jednake teritorijalne i nacionalne zastupljenosti.

AKOP BiH omogućava svojim članovima da putem tijela asocijacije - Skupštine, Upravnog odbora i Suda časti, rješavaju sva bitna pitanja iz okvira svoga djelovanja, od autorskih prava do kreiranja, poštivanja i provođenja legislative iz oblasti telekomunikacija.

Osnovni cilj AKOP-a BiH, jeste da se profilira kao aktivni "servis" svojim članovima, koji predstavlja bitan faktor u što kvalitetnijem obavljanju njihove djelatnosti, insistirajući na poštivanju načela transparentnosti, javnosti, legitimnosti i legalnosti. Krajnji cilj i asocijacije i njezinih članova jeste učešće u kreiranju što kvalitetnijeg životnog i radnog ambijenta građana Bosne i Hercegovine.

Read more...

Na sljedećem linku možete preuzeti statut AKOP-a BiH.

Statut AKOP-a BiH.