AKOP BiH

There are no translations available.

 


AKOP BiH, Asocijacija kabel operatera i distributera Bosne i Hercegovine, je organizacija koja okuplja kabel operatere i distributere u Bosni i Hercegovini. Naša asocijacija je osnovana kao prvo udruženje te vrste na nivou države BiH, poštujući principe jednake teritorijalne i nacionalne zastupljenosti.

AKOP BiH, omogućava svojim članovima da putem tijela asocijacije - Skupštine, Upravnog odbora i Suda časti, rješavaju  bitna pitanja iz okvira svoga djelovanja, od autorskih prava do kreiranja, poštivanja i provođenja legislative iz oblasti telekomunikacija.

Osnovni cilj AKOP-a BiH, jeste da se profilira kao aktivni "servis" svojim članovima, koji predstavlja bitan faktor u što kvalitetnijem obavljanju njihove djelatnosti, insistirajući na poštivanju načela transparentnosti, javnosti, legitimnosti i legalnosti. Krajnji cilj i asocijacije i njezinih članova jeste učešće u kreiranju što kvalitetnijeg životnog i radnog ambijenta građana Bosne i Hercegovine.Kao takva, asocijacija sarađuje sa srodnim udruženjima u Bosni i Hercegovini i inozemstvu, razmjenjuje iskustva i aktivno učestvuje u svemu onome što je od značaja za poboljšanje i razvoj telekomunikacija.  

AKOP BiH, trenutno broji 39 članova iz cijele države.