Organizaciona struktura AKOP-a BiH

PDFIspisE-mail

SKUPŠTINA AKOP-a BiH

NEDIM SIRBUBALO
Predsjednik Skupštine
LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo

 

RADOVAN RADOVANOVIĆ
Dopredsjednik Skupštine
TELRAD NET d.o.o. Bijeljina

 

UPRAVNI ODBOR AKOP-a BiH

IGOR BOHORČ
Predsjednik Upravnog odbora
BLICNET d.o.o. Banja Luka

 

ACO KABANICA
Dopredsjednik Upravnog odbora
ELTA-KABEL d.o.o. Doboj

 

ENES HAJDAREVIĆ
Dopredsjednik Upravnog odbora
Kablovska televizija "HS" d.o.o. Sarajevo

 

ERNA BEĆIREVIĆ
Član Upravnog odbora
TX TV d.o.o. Tuzla

 

ZDENKO ROZIĆ
Član Upravnog odbora
JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar

 

IRENA MIKAĆ
Član Upravnog odbora
"Telekomunikacije Republike Srpske" a.d. Banja Luka

SENAD ISIĆ
Član Upravnog odbora
VELNET d.o.o. Mostar

 

SUD ČASTI

ESAD BEKTAŠ
Predsjednik Suda časti
TELEKABEL d.o.o. Zenica

 

RAMIZ FAJIĆ
Zamjenik predsjednika Suda časti
VELNET d.o.o. Mostar

 

GORAN TODOROVIĆ
Član Suda časti
KT SARA d.o.o. Drvar

 

MIRZETA ISIĆ
Član Suda časti
MISS.NET d.o.o. Bihać

 

SLAVIŠA VASILIĆ
Zamjenik člana Suda časti
ANEKS d.o.o. Banja Luka

 

JASMINA BIKIĆ
Zamjenik člana Suda časti
LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo